Bồ câu gà – Utility pigeon (Trắng- White) 2 tháng(months)

1.500.000

Bồ câu gà (Utility pigeon)

Màu sắc (Color): Trắng- White

Đô tuổi(Age): 2 tháng(months)

Đặt hàng nhanh
Đặt hàng nhanh